Вхід для старих студентів

Коженхто повністюпройшов 10-денний курсВіпасанияк їївикладаєС.Н.Гоєнка, в будь-якій країні, стає старимстудентомі отримуєдоступдо розділу длястарихстудентівнасайтахВіпасаниповсьому світу.

Длятогощобпродовжитипотрібноввести логін тапароль.Якщо увасщенемає логіна тапароля,будь ласказв'яжітьсяз найближчимцентромдляотриманнянеобхідноїінформації.